Personal

Vi som jobbar på fritidsgården:

Chef: fritidsgård och musikskolan
Rose-Marie Larsson
Tel. 0472-152 52
E-post

Fritidsassistent
Edina Maslac
Tel. 0472-152 52
E-post

Fritidsassistent
Jessica Madsen
Tel. 0472-152 52
E-post

Jobbar kvällstid på fritidsgården

Fritidsassistent
Helena Linderson
Hagaskolan
0472-153 65
E-post

Jobbar också kvällstid på fritidsgården

Tomas Erlandsson

E-post