Lotterier

Ideella föreningar med allmännyttigt ändamål kan enligt vissa regler i lotterilagen få lov att sälja lotter för att finansiera del av sin verksamhet. Förfarandet kräver ofta tillstånd.

Ideela föreningar med hemvist i Alvesta och som avser att sälja lotterna inom kommunen kan söka sådant tillstånd hos Kommunledningskontoret.

Det är Nämnden för Myndighetsutövning som beslutar om tillstånd för lotterier.

Lotteriinspektionen

Lotteriinspektionen är central förvaltningsmyndighet för frågor om spel och lotterier. Inspektionen är också central tillsynsmyndighet över lotterilagen.