Hjälpmedel

I Kronobergs län är ansvaret för hjälpmedel delat mellan kommunerna och landstinget. Alvesta kommun har ansvaret för de flesta hjälpmedel till personer som är över 18 år och är boende i kommunen.

Arbetsterapeuten eller sjukgymnasten kan hjälpa dig som bor i Alvesta kommun. All hjälpmedelsutlämning föregås av en behovsbedömning som görs av en arbetsterapeut eller en sjukgymnast.

Du lånar ett hjälpmedel så länge du har behov av det. Får du låna ett hjälpmedel provas det ut för just dig. Du får instruktioner, information och träning i att använda det.

Underhåll och reparationer

  • Det är du själv som svarar för att se över om ditt hjälpmedel är helt och rent.
  • Uppstår det fel på hjälpmedlet tag snarast kontakt med arbetsterapeut eller sjukgymnast.
  • Du får inte själv ändra hjälpmedlet!

Återlämning

När du inte längre behöver hjälpmedlet ska du återlämna det väl rengjort till hjälpmedelsförrådet på äldreboendetHögåsen i Alvesta.