Hemsjukvård

Hemsjukvård är den sjukvård som ges i det egna hemmet oavsett om man har sitt hem i en vanlig bostad eller på ett äldreboende. Hemsjukvård är alltid planerade insatser. Vid akuta behov hänvisas till vårdcentral eller SOS Alarm 112.

Du som bor på särskilt boende har rätt till hemsjukvård. Övriga kommuninvånare (oavsett ålder) kan beviljas hemsjukvård när man till exempel inte kan ta sig till vårdcentral på gund av sitt sjukdomstillstånd. Behov av hemsjukvård bedöms alltid av sjuksköterska i den kommunala hemsjukvården.

Inom varje hemtjänstområde finns sjuksköterskor som ger sjukvård i hemmet. Om du behöver komma i kontakt med kommunens hemsjukvård kontakta kommunens växel eller respektive hemtjänstområde. 

Avgiften för hemsjukvård är 100 kronor per besök (maxbelopp om 1 772 kronor per månad). Hemsjukvård för barn och unga under 18 år är avgiftsfri.

Avgiften ingår inte i regionens högkostnadsskydd.