Insatser, Stöd & Hjälp

Här nedan beskrivs de stöd- och hjälpinsatser som erbjuds på LOKET

Livsstilsprogrammet

Syftet med livsstilsprogrammet är att uppnå ett drogfritt och nyktert liv genom att tillämpa ett levnadsprogram som fungerar. Vi ser en stor skillnad mellan att hålla sig nykter och att leva ett nyktert liv.

Livsstilsprogrammet är en insats i öppenvård som pågår i ett år. De första tre till fyra månaderna går du i programmet på heltid. Programmet fortsätter därefter en dag i veckan. Du ska också vara delaktighet i självhjälpsgrupp. Att delta i programmet är kostnadsfritt.

Programmet utgår från Anonyma Alkoholisters 12-stegsprogram (Stora boken) och bygger på en hög grad av frivillighet och på en ärlig vilja att ta itu med din missbruk- och beroendeproblematik. Villighet, ärlighet och ett öppet sinnelag är grundläggande ingredienser i tillfrisknadeprocessen. En del av programmet sker på internat där du bor under en veckas tid.

För dig innebär utbildningen att komma till en egen insikt om ditt beroendes verkliga natur, var hjälpen finns att få, att ta emot det stöd som erbjuds samt att upprätthålla nykterheten genom ditt nya liv. Du får stöd i att att ta kontakt med olika myndigheter för att planera ditt fortsatta nyktra liv.

Under tiden du deltar i programmet finns en möjlighet att du kan bli förebyggande sjukskriven, detta bygger på att du har en sjukpenning grundande inkomst. Kontakter behöver då tas med din läkare och försäkringskassan.

Om detta är något för dig så kan du vända dig till handläggaren på avdelningen barn, familj & vuxen och göra en ansökan om att få delta i livsstilsprogrammet. Välkommen med din ansökan!

Röster om Livsstilsprogrammet

"Detta är ett mirakel"

"Äntligen människor med kunskap"

"Inga pekpinnar"

Råd & Stöd 

Individuellt anpassade samtal utifrån din problematik och dina behov.

Haschavvänjningsprogrammet - HAP 

Individuellt program som pågår under sex veckor, en timma per dag

Återfallsprevention - ÅP

För personer som efter en tids nykterhet åtefaller i missbruk.Vi träffas i grupp eller individuellt vid nio olika tillfällen.

Träffpunkt

Vi ger dig en möjlighet att träffa personal och personer med liknande problematik. Vi har öppet och bjuder på fika måndagar och onsdagar 15-16. Välkommen!

Uppsökande verksamhet

Vi bedriver uppsökande verksamhet på flera olika sätt. Ett sätt kan vara att vi besöker dig i ditt hem då du kan få råd och stöd i din vardag. 

Sysselsättning

Sysselsättning är för dig som, för tillfället inte kan eller har möjlighet att ta ett arbete på den öppna arbetsmarknaden.

Sysselsättning kan vara en bra hjälp för att hålla struktur på vardagen. Du ansöker om sysselsättning genom att ta kontakt med handläggaren på avdelningen för barn, familj & vuxna.

Sysselsättningen utformar vi tillsammans med dig utifrån ditt behov, ditt nätverk och ditt önskemål.

Har du frågor och funderingar kring sysselsättningen så kan du kontakta samordnaren för sysselsättning, Bert Fredh, kontaktuppgifter finns till höger på sidan.

Sorgbearbetning

Vi träffas i grupp eller individuellt vid cirka 10 tillfällen. Kursens syfte är att du återupptäcker din förmåga att förändra din livskvalité och därmed kunna fullborda din relation med någon som har dött ..... och alla andra förluster. 

Röster från medverkande i programmet

" Trodde aldrig att detta skulle fungera"

Anhörigprogrammet

Bedrivs på kvällstid 3 tim/vecka, 8 tillfällen. Vänder sig till dig som är anhörig, vän, arbetskamrat eller arbetsgivare till en person med missbruk– och beroendeproblematik.