Insatser, Stöd & Hjälp

Här nedan beskrivs de stöd- och hjälpinsatser som erbjuds på LOKET

 

Psykosocialt stöd 

Individuellt anpassade samtal utifrån din problematik och dina behov.

Haschavvänjningsprogrammet - HAP 

Individuellt program som pågår under sex veckor, en timma per dag

Återfallsprevention - ÅP

För personer som efter en tids nykterhet åtefaller i missbruk.Vi träffas i grupp eller individuellt vid nio olika tillfällen.

Träffpunkt

Vi ger dig en möjlighet att träffa personal och personer med liknande problematik. Vi har öppet och bjuder på fika måndagar klockan 14.30-15.30. Välkommen!

Uppsökande verksamhet

Vi bedriver uppsökande verksamhet på flera olika sätt. Ett sätt kan vara att vi besöker dig i ditt hem. 

Anhörigprogrammet

Bedrivs på kvällstid 3 tim/vecka, 8 tillfällen. Vänder sig till dig som är anhörig, vän, arbetskamrat eller arbetsgivare till en person med missbruk– och beroendeproblematik.