Anhörigträffar

Välkommen till anhörigträff för psykiatrin i Alvesta kommun

Vi träffas cirka tre gånger per termin.

Plats: Bågen, Torggatan 5 A, i Alvesta. ( inne på bakgården, i backen ovanför konditoriet)

Vem är anhörig? Det kan vara en släkting, granne, vän som har en nära relation till någon med psykisk ohälsa. Vi träffas lär känna varandra och pratar om att vara anhörig, men också ha trevligt! 

Vi bjuder på fika!

VÄLKOMNA!

Jan-Ove Haraldsen telefon 0472-150 90 och Cattis Ahlberg telefon 0472-152 33