Team Bågen

Boendestöd

Team Bågen ger ett individuellt anpassat stöd till dig som bor i egen lägenhet.Tillsammans gör vi det du behöver hjälp med, både i hemmet och i fritiden. Om du önskar få insatsen boendestöd ska du kontakta handläggaren på telefon 0472 - 151 25, för att få ett beslut på insatsen boendestöd. För vidare information se broschyren "Boendestöd" 

Öppen gemenskap

Team Bågen har även öppet för gemenskap dit alla är välkomna följande tider. 
Måndag, onsdag, fredag kl 15.00-17.00

För att delta i gemenskapen behövs inget  beslut från handläggaren. Välkommen!