Rönnen

Rönnen är ett boende i egen lägenhet med tillgång till stöd i vardagen, gemensamhetsutrymme, måltider och personal dygnet runt.

De flesta av lägenheterna ligger i samma trapphus som gemensamhetsutrymmen där personal finns tillgänglig.