Projekt inom integration

Integration är en process som bygger på ömsesidig vilja och nyfikenhet.

Förvaltningen för Individ- och familjeomsorg vill skapa naturliga mötesplatser för intagration i form av olika projekt i samarbete med lokala föreningar. Aktiva föreningar kan i många fall vara lösningen på ett socialt utanförskap.