Mötesplats Centrum

Mötesplats Centrum fungerar som bas och utgångspunkt för några av de integrationsprojekt som drivs inom Förvaltningen för individ- och familjeomsorg.

I framtiden kommer Mötesplats Centrum på Värendsgatan 4 vara en mötesplats där alla invånarna i Alvesta kommun är välkomna. Verksamheten kommer att utgå från olika studiecirklar, språkcafé med mera.