Intresserad av att bli god man?

Alvesta kommun söker nu efter gode män som vill göra nytta för äldre, för funktionsnedsatta och för ensamkommande barn.

Talar och skriver du bra svenska, har du goda kunskaper om det svenska samhället och är nyfiken på att lära och utveckla dig själv för att hjälpa de som behöver hjälp i samhället? Då kanske du har vad som krävs för att bli god man. 

För att trivas som god man ska du även ha de kvalifikationer som behövs för att kunna sköta ett aktuellt uppdrag, ha en ordnad ekonomi och kunna ge uppdraget tillräckligt mycket av din tid.

Uppdragen som god man skiljer sig mycket åt i och med huvudmännens olika behov. Lagens krav på en god man är att han eller hon är "rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig", är myndig och inte själv har förvaltare (11 kap 12§ FB).

Din hjälp är viktig

Just nu behöver vi inom hela kommun rekrytera god män för ensamkommande barn. Introduktion och utbildning ingår i uppdraget och vi anordnar även kontinuerliga träffar. 

Ni som önskar bli god man/förvaltare till äldre och funktionsnedsatta kommer vi i början på 2016 har en utbildningsdag så passa på och visa ert intresse redan nu så får ni vara med på denna utbildning utan kostnad, mat ingår.

Vill du vara god man?

Gör då en intresseanmälan på bifogad blankett och sänd in den till overformyndaren@alvesta.se eller sänd den via post till: 

Alvesta kommun
Överförmyndarnämnden
342 80 Alvesta

Vänligen notera vilken typ av uppdrag ni är intresserade av och att ni godkänner de kontroller som vi utför vid granskning (innan du blir god man gör överförmyndaren en anmärkningskontroll hos kronofogdemyndigheten och beställer ett utdrag ur belastningsregistret).