Svanen

På Svanens gruppbostad arbetar vi med killar som har autism och utvecklingsstörning. Vi arbetar för en självständig vardag utefter de förutsättningar den enskilde har. För oss personal innebär vårt arbete att vi är med och handleder killarna med den hjälp de behöver såsom olika tankestöd i form av bilder eller objekt. Vi arbetar efter den enskildes personliga plan för att insatsen/stödet ska bli så individuellt som möjligt.Foto

Vårt bemötande och förhållningssätt innebär att:

- vi är tydliga

- vi minskar vårt ordflöde ( bilder säger mer än 1000 ord)

- vi tar ej strid för oväsentligheter

- vi söker motivation hos personen vi arbetar med

- vi lägger egna värderingar åt sidan

- ta reda på hur och vad den enskilde personen förstår och lär sig

- personen med autism gör sitt bästa för att förstå

 - vi måste alltid vara öppna för nya ideer.

 Vi vet att det tar tid att utvecklas och att lärandet aldrig tar slut

 

Svanen är en gruppbostad som består av sex lägenheter och ett gemensamt kök och allrum.

Vi håller på att utveckla vår verksamheten tillsammans med Dagcenter och Solsidan.

 

Autism är en genomgripande medfödd funktionsnedsättning som ofta men inte alltid förekommer tillsammans med andra funktionsnedsättningar som utvecklingsstörningar, epilepsi.

 

Symtomen indelas i tre huvudgrupper:
- begränsning av förmågan till ömsesidig kontakt
- begränsning till förmågan till ömsesidig kommunikation
- begränsning av fantasi, lek, beteenden och intressen.


En tidig diagnos, noggrann information till alla berörda och anpassade stödåtgärder är grunden för att på sikt hjälpa till att utvecklas. En naturlig utgångspunkt för detta är för den vuxne ett anpassat boende och daglig verksamhet.