Boende

Om du har omfattande funktionsnedsättning kan kommunen erbjuda olika former av boende.

Du kan vända dig till kommunens LSS-handläggare för att få hjälp att hitta rätt form av boende och stöd.

Om du klickar här kan du läsa om boende i lättläst text.

Stöd i boende

Med boendestöd menas att en personal kommer hem till dig och tillsammans gör ni det du behöver hjälp med hemma och på din fritid.

Bostad med särskild service

I en bostad med särskild service får du den hjälp du behöver av personal som arbetar på boendet. Våra boenden är placerade i centrala Alvesta.

Bostadsanpassning

Om du har drabbats av någon skada eller sjukdom (funktionsnedsättning) kan din bostad behöva anpassas.