Förvaltning för individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen tillhandahåller olika former av bistånd och insatser gentemot barn, unga, vuxna och familjer. Klicka dig vidare för mer information.

Telefon till förvaltningen för individ- och familjeomsorg dagtid

Under dagtid kan du nå förvaltningen för individ- och familjeomsorg på telefonnummer och tider:

Telefonnummer till vår reception som hänvisar till respektive avdelning:
0472- 151 84

Telefontider:

08.30-12.00
13.00-16.00 (fredagar 15.00)

Under sommaren stänger vi klockan 15.00 alla dagar.

Kontakt med förvaltningen via mail:
E-post

För kommunens växel:
0472-150 00 kommunväxel

Vid akut behov av hjälp, efter kontorstid, ring 112 för social beredskap.