Förvaltning för individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen tillhandahåller olika former av bistånd och insatser gentemot barn, unga, vuxna och familjer. Klicka dig vidare för mer information.

Vid akut behov av hjälp, efter kontorstid, ring Polisen tel: 114 14 för social beredskap.