Våld i nära relationer

Om du blivit slagen eller hotad av någon i din familj eller någon annan som du har en nära relation till, kan du få stöd och hjälp.

Du får prata med en socialsekreterare som kan ge dig råd och stöd kring:

  • att prata om vad du varit med om
  • bostad
  • boende på kvinnojour
  • ekonomiska svårigheter
  • sjukvård
  • polisanmälan
  • skydd av personuppgifter
  • hur dina barn upplevt det som hänt och vilket stöd de kan vara i behov av

Ta kontakt med en socialsekreterare inom Individ- och familjeomsorgen enheten Barn & Familj som du kan nå via Alvesta kommuns växel 0472-150 00. Du kan även e-posta till barn.ungdom@alvesta.se. Vill du komma direkt finner du socialkontoret på Parkgatan6 i Alvesta. Vid akut behov av hjälp och stöd efter kontorstid, ring SOS alarm tel 112 för social beredskap.

Tolk används alltid, när det behövs.

De som utsätts för våld och hot i en nära relation är vanligtvis kvinnor. Det händer även män i heterosexuella relationer samt män och kvinnor i homosexuella relationer. Även i familjer med hedersrelaterade problem utsätts både män och kvinnor för våld i nära relationer.

Våldet kan exempelvis vara fysiskt våld såsom slag, örfilar och knuffar, psykiskt våld såsom att bli kränkt, få sin frihet begränsad genom att inte få bestämma vad man ska ha på sig för kläder eller att inte få träffa vänner, sexuellt våld som är att tvingas vara med i en sexuell handling som man inte vill, materiellt våld såsom att ens ägodelar förstörs, exempelvis mobiltelefon eller inredning i syfte att skrämma och begränsa, ekonomiskt våld då endast en person i förhållandet har kontroll över och tillgång till alla pengar, latent våld som är hot genom gester och kroppspråk som kan orsaka rädsla.

Oavsett om du är man eller kvinna, utsatt för våld eller den som hotat och slagit så kan du söka råda och stöd.

Barn och ungdomar

Barn och ungdomar som upplevt våld i familjen kan få samtalsstöd i verksamheten Sirius. Barnet ges ca 2-8 individuella krissamtal kring det de varit med om och hur de känner. Samtalen är kostnadsfria.

 

Länkar för kvinnor som önskar samtalsstöd

Kvinnojouren Blenda Växjö 0470-488 08

 

Brottsofferjouren

Brottsofferjouren erbjuder nationellt och lokalt stöd till personer som utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig eller närstående till brottsoffer. Brottsofferjouren är en ideell förening som ger stöd till personer som utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig eller närstående till brottsoffer. Dit kan man ringa och vara anonym om man vill och få stöd och information.

Brottsofferjouren är lokalt representerat och finns i Växjö. Du når jouren säkrast på vardagar mellan 9:00 - 12:00 på 0470-456 94.

Du kan även nå Brottsofferjouren på deras nationella nummer 0200-21 20 19.