Uppsökande verksamhet

Alla personer som fyller 80 år under 2018 får ett brev från omsorgsförvaltningen med erbjudande om kontakt med kommunen. Tidigare år har brevet gått ut till 75-åringar men beslut har tagits att höja åldern till 80 år.

Uppsökande verksamhet är en del i kommunens äldreomsorg och anhörigstöd för att nå ut till dig som ger stöd, omsorg och vård till en närstående person i hemmet.  Syfte är att informera om vilket stöd kommunen kan erbjuda med t.ex. samtal, anhöriggrupp, avlösning, mötesplats och hemtjänstinsatser.

Om du inte tycker det här stämmer med din situation kan du helt och hållet bortse från brevet.

En del väljer att spara brevet till framtida behov om deras situation förändras.

Insamlade brevsvar behandlas anonymt och analyseras.

Kontakt

Susanne Ek-Lundh, samordnare anhörigstöd
Tel. 0472 – 155 23