Hemtjänst

Hemtjänst är till för att underlätta det dagliga livet. Det individuella behovet avgör vilka insatser som är aktuella och hjälpens utformning.

Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av omsorg, stöd och service i hemmet. Du som är i behov av stöd i ditt hem har rätt till hemtjänst. Hemtjänsten är till för alla åldrar och ska hjälpa den enskilde att leva ett självständigt liv.

Ansökan om bistånd görs hos biståndshandläggaren på respektive hemtjänstområde. Du kan också använda den ansökningsblankett som du hittar i högerspalten på denna sida.

Hemtjänstområden

Hemtjänstområden i kommunen är knutna till respektive äldreboende:

Västra Torsås och Lönashults hemtjänstområde

Grimslöv och Skatelövs hemtjänstområde

Vislanda och Blädinge hemtjänstområde

Alvesta Östra hemtjänstområde

Alvesta Centrum hemtjänstområde

Moheda,Slätthög och Mistelås hemtjänstområde