Mötesplatser

-På mötesplatsen känner jag mig välkommen och vi har det trevligt.

-Det är väldigt bra gemenskap - vi behöver varandra!

(Citat från besökare)

MötesplatsMötesplatser är en öppen verksamhet dit alla är välkomna. Syftet är social gemenskap, att ha någonstans att träffas, äta och umgås för att ge möjlighet till en meningsfull vardag. Den ska också ge möjlighet till närstående att få avlastning. Mötesplatser finns på kommunens äldreboende.

Mötesplatsen kan innehålla olika aktiviteter så som gemensam bok och tidningsläsning, gemensamma promenader, matlagning och bakning eller att bara sitta ner en stund och prata. Fikastunden är en viktig del vid varje tillfälle.

Vid behov av individuellt anpassat stöd kan den enskilde ansöka om att komma till daglig verksamhet. Ansökan görs hos biståndshandläggaren.

Du kan läsa mer om våra mötesplatser, deras öppettider samt program över aktiviteter under respektive äldreboende på denna sida.