Mötesplatser

Mötesplatser är en öppen verksamhet dit alla är välkomna. Syftet är social gemenskap, att ha någonstans att träffas, äta och umgås för att ge möjlighet till en meningsfull vardag. Den ska också ge möjlighet till närstående att få avlastning.

Mötesplatsen kan innehålla olika aktiviteter så som gemensam bok och tidningsläsning, gemensamma promenader, matlagning och bakning eller att bara sitta ner en stund och prata. Fikastunden är en viktig del vid varje tillfälle. Kaffe och kaka kostar 15 kr.

Vid behov av individuellt anpassat stöd kan den enskilde ansöka om att komma till daglig verksamhet. Ansökan görs hos biståndshandläggaren.

Mötesplatser finns på alla kommunens äldreboenden:

Mötesplatsen på Furuliden i Moheda

Aktivitetsblad mötesplatsen på Furuliden - september 2017

Mötesplatsen på Högåsen i Alvesta

Öppettider: Måndag till fredag, kl. 14.00 - 15.30 i restaurangen på Högåsen.
Kontakt: Tel. 0472-151 23
Aktivitetsblad mötesplatsen på Högåsen - september 2017

Mötesplatsen på Bryggaren i Alvesta

Öppettider: Tisdag och torsdag, kl. 13.30 - 15.30
Kontakt: Tel. 0472-151 12 eller 076-147 66 05

Mötesplatsen på Björkliden i Vislanda

Kalender för Björklidens träffpunkt - 

Mötesplatsen på Asken i Grimslöv

Aktivitetsblad mötesplatsen på Bryggaren - september 2017

Mötesplatsen på Torsgården i Lönashult

Aktivitetsblad mötesplatsen på Bryggaren - september 2017

 

 

 

 

Du kan läsa mer om våra mötesplatser, deras öppettider samt program över aktiviteter under respektive äldreboende på denna sida.

 

"På mötesplatsen känner jag mig välkommen och vi har det trevligt."

"Det är väldigt bra gemenskap - vi behöver varandra!"

(Citat från besökare på kommunens mötesplatser)