Mötesplatser och aktiviteter

Mötesplatser är en öppen verksamhet dit alla är välkomna. Syftet är social gemenskap, att ha någonstans att träffas, äta och umgås för att ge möjlighet till en meningsfull vardag. Den ska också ge möjlighet till närstående att få avlastning.

Mötesplatsen kan innehålla olika aktiviteter så som gemensam bok och tidningsläsning, gemensamma promenader, matlagning och bakning eller att bara sitta ner en stund och prata. Mötesplatser finns på alla kommunens äldreboenden. 

Vid behov av individuellt anpassat stöd kan den enskilde ansöka om att komma till daglig verksamhet. Ansökan görs hos biståndshandläggaren.

Seniorkonserter i Kulturkällaren
5 oktober, 2 november och 7 december.
Biljett 80 kr
Här kan du läsa mer om evenemanget.

En virvlande musikutflykt - med Hanna Blomberg och Petter Ferneman
Furuliden den 29 oktober kl. 11
Asken den 29 oktober kl. 14
Högåsen den 30 oktober kl. 11
Björkliden den 30 oktober kl. 14
Bryggaren den 31 oktober kl. 11
Torsgården den 31 oktober kl. 14
Affisch för evenemanget finns här

Mötesplatsen på Furuliden i Moheda
Öppettider: Måndag till fredag, kl. 9.30 – 15.30
Kontakt: Tel. 0472- 59 56 48
Aktivitetsblad mötesplatsen på Furuliden - januari 2019

Mötesplatsen på Högåsen i Alvesta
Öppettider: Måndag till fredag, kl. 14.00 - 15.30 i restaurangen på Högåsen.
Kontakt: Tel. 0472-151 23
Aktivitetsblad mötesplatsen på Högåsen - januari 2019

Mötesplatsen på Bryggaren i Alvesta
Öppettider: Tisdag och torsdag, kl. 13.30 - 15.30
Kontakt: Tel. 0472-151 12 eller 076-147 66 05

Mötesplatsen på Björkliden i Vislanda
Öppettider: Alla dagar. Bemannad med personal måndag till fredag mellan kl. 10.00–16.00.
Kontakt: Tel. 0472- 59 56 00
Detta händer på Björkliden januari 2019 

Mötesplatsen på Asken i Grimslöv 
Kontakta Asken för uppgifter om mötesplats och aktiviteter, tel. 0472-59 56 82

Mötesplatsen på Torsgården i Lönashult
Kontakta Torsgården för uppgifter om mötesplats och aktiviteter, tel. 0472-150 00 (vxl)