Fixarservice

Du som är ålderspensionär eller har funktionsnedsättning kan få hjälp med enklare praktiska åtgärder i bostaden.

Genom fixarservice kan du till exempel få hjälpmed:

  • Hämta saker i höga skåp
  • Byta trasiga glödlampor och proppar
  • Byta gardiner
  • Sätta upp och byta batterier i brandvarnare
  • Sätta upp tavlor
  • Hämta eller lämna saker på vinden eller källare

Det kostar ingenting men du får själv betala för det material som behövs, t ex nya glödlampor.

Det är vanligt att äldre halkar och ramlar hemma. Många fall leder till höftfrakturer som orsakar stort personligt lidande och innebär höga kostnader för kommun och landsting. Det övergripande syftet med fixartjänsten är att minska antalet fallskador i hemmet. Med enkla medel som till exempel bra belysning i bostaden eller halkskydd under mattor kan antalet fallskador i hemmen minskas.