Högåsen

ÄldreboendetHögåsen har 66 lägenheter bestående av ett eller två rum. 

Cirka 80 personal arbetar på området bestående av omsorgspersonal dag och natt, kökspersonal, en assistent, två enhetschefer samt sjuksköterskor och rehabpersonal.

Vi arbetar alla utifrån våra respektive professioner för att i dialog med den enskilde gemensamt ge en god omsorg.