Furuliden

Äldreboende

60 lägenheter i varierande storlek med kök eller pentry

Gruppboende

7 st lägenheter med 1 rum och pentry

Korttidsboende

1 plats

Kök med servering

Matsal för cirka 30 personer samt matdistrubition

Dagverksamhet

En träffpunkt som bygger på social gemenskap. Dagverksamheten är öppen måndag-fredag 9:30-15:00. Exempel på aktiviteter: Högläsning, sångstund, bingo, gymnastik och gudstjänst.