Mötesplatsen

Syftet med mötesplatsen är social gemenskap och en möjlighet till avlastning. Mötesplatsen är för anhörigvårdare, anhöriga/närstående samt andra intresserade. Varje tillfälle har olika teman som ska passa såväl män som kvinnor. Personalen lyssnar in vad gruppen vill och planerar och genomför därefter. Fikastunden är en viktig del vidvarje tillfälle.

ÖPPETTIDER

Tisdagar & Torsdagar

13.30 - 15.30

Fika 15 kronor

Fika + Bingo 20 kronor

Vi finns på Bryggaren i centrala Alvesta (Storgatan 18 A).

Ledare

Hemtjänstpersonal från Bryggaren

Värd/Värdinna

Frivilliga personer som finns med på Mötesplatsen

Innehåll

Samtal, bilder, korsord, ordfläta, bakning, bingo och kaffestund mm.