Aktiviteter

Aktiviteter som ordnas på Asken är till exempel gymnastik, andakt, tidningsläsning varje dag, bingo, tipspromenader, rehabträning, studiecirklaroch underhållning 2-3 gånger per månad.

I samarbete med Röda Korset har vi anhöriggrupp som leds av Margaretha Stålfors och Anna Andersson. Här möter du andra och kan samtala, knyta kontakter och fika tillsammans. Vi träffas en gång per månad på Asken.

Mötesplatsen

Vi har påbörjat en träff som vi kallar Mötesplatsen tillsammans med olika föreningar i Skatelöv till exempel Hembygdsföreningen, Pensionärsföreningen, Röda Korset, Väntjänsten och Centerkvinnorna. Dessa föreningar kommer ett par gånger under året och bjuder på kaffe, pratar om olika händelser och visar bilder från bygden med mera.