Välkommen till "En dag för äldre" hösten 2018

"En dag för äldre" anordnas den 9 oktober i Alvesta och den 17 oktober i Moheda.

Det blir aktiviteter, föreläsare, prova på och lite till på teman som samverkan för att må bra, hur vi kan minska ensamhet och isolering för äldre, måltidens betydelse som näringskälla och trivselfaktor, livskvalitet med mera.

Mer information kommer via hemsida, annonsering, anslag framåt hösten.

Tid och plats:

Tisdagen den 9 oktober, kl. 13-17, Alvesta Folkets hus/Thalia

Onsdagen den 17 oktober, kl. 13-17, Moheda Församlingshem

Kontakt

Susanne Ek-Lundh
Samordnare anhörigstöd och frivilligverksamhet
Tel. 0472 – 155 23
susanne.ek.lundh@alvesta.se

Monika Carlberg
Utvecklingssamordnare E-hälsa
Tel. 0472 – 155 75
monika.carlberg@alvesta.se