Resultat uppsökande verksamhet 2017

Alla personer som fyller 80 år under 2017 har i mars fått ett brev med erbjudande om kontakt med omsorgsförvaltningen. 

Brevet är en del i kommunens äldreomsorg och anhörigstöd för att nå ut till de som ger stöd, omsorg och vård till en närstående person i hemmet. Syftet är att informera om vilket stöd, till exempel samtal, anhöriggrupp, avlösning, mötesplats och hemtjänstinsatser, som omsorgsförvaltningen kan erbjuda. Från och med 2017 har åldern för när brevet skickas ut ändrats från 75 år till 80 år.

I mars 2017 var det totalt 123 personer i Alvesta kommun som fick brevet med erbjudande om kontakt hemskickat. 7 personer har hört av sig/skickat in talong varav en är från uppsökande 2015 och två från 2014. Således enbart 4 svar från uppsökande verksamhet 2017.

Om du har frågor kring brevet eller kommunens anhörigstöd kontakta gärna Susanne Ek Lundh, tel. 0472-155 23.