Resultat uppsökande verksamhet 2016

Alla personer som fyller 75 år under 2016 har i mars fått ett brev med erbjudande om kontakt med omsorgsförvaltningen. 

Brevet är en del i kommunens äldreomsorg och anhörigstöd för att nå ut till de som ger stöd, omsorg och vård till en närstående person i hemmet. Syftet är att informera om vilket stöd, till exempel samtal, anhöriggrupp, avlösning, mötesplats och hemtjänstinsatser, som omsorgsförvaltningen kan erbjuda. 

I mars 2016 var det totalt 169 personer i Alvesta kommun som fick brevet med erbjudande om kontakt hemskickat. Svar inkom från 98 personer varav 82 personer svarade att de i nuläget inte vill ha kontakt med omsorgsförvaltningen.

16 personer önskade kontakt eller tog själva kontakt med omsorgsförvaltningen med anledning av att brevet skickades ut. Fyra anhöriga som sedan tidigare inte haft kontakt med omsorgsförvaltningen kommer fortsättningsvis att erbjudas stöd och aktiviteter.

Uppsökande verksamhet har genomförts sedan 2009 och tendensen är att allt färre 75-åringar vill ha kontakt. De flesta är förhållandevis friska och klarar sin vardag på egen hand. Brevet är alltmer etablerat och många vet om att omsorgsförvaltningen skickar dem varje år. Det förekommer dock alltid de som ringer och vill få förtydligande om varför brevet skickas ut, vad det innebär om de fyller i talongen, om de binder sig för något och så vidare.

Om du har frågor kring brevet eller kommunens anhörigstöd kontakta gärna Susanne Ek Lundh, tel. 0472-155 23.