Informationsträffar för anhöriga till personer med nedsatt minne och demenssjukdomar

Vid fem olika tilläffen under våren 2018 anordnas informationsträffar för anhöriga till personer med nedsatt minne och demenssjukdomar.

Program och datum för träffarna hittar du här.