Informationsträffar för anhöriga till personer med nedsatt minne och demenssjukdomar

Här finns program för vårens informationsträffar på Högåsen för anhöriga till personer med nedsatt minne och demenssjukdomar.

Program för träffarna hittar du här.

Datum: 26 januari, 16 februari, 15 mars och 18 april
Tid: 13.30 - 15.30
Plats: Högåsen, Gemlavägen 1, Alvesta

Kontakt

Rodica Laesi, sjuksköterska
Tel. 0472-26 84 10

Susanne Ek-Lundh, anhörigsamordnare
Tel. 0472-155 23