Anhöriggrupp ger stöd

Är du anhörig och känner att du behöver stöd? Grupper för anhöriga finns på kommunens äldreboenden och inom psykiatrin.

Det känns tryggt att prata med andra som förstår. Du kan utbyta erfarenheter med andra anhöriga som befinner sig i liknande situation. I gruppen råder tystnadslöfte vilket innebär att ingen av deltagarna berättar för någon utomstående om det som sagts i gruppen.

Ledare för gruppen är omsorgspersonal som fått utbildning i anhörigstöd. De lägger upp innehållet tillsammans med deltagarna.

Träffar med 5-8 anhöriga genomförs en gång/månad. Vi hoppas på fler intresserade, varmt välkomna!

Kontaktuppgifter:

Furuliden

Berit Ekdahl och Susann Nyrell 
Tel. 0472-26 84 90

Högåsen

Viktoria Karlsson och Lena Karlsson
Tel. 0472-151 13 och Tel. 0472-152 27

Bryggaren

Inger Svensson och Eva Gustavsson
Tel. 0472-100 46

Björkliden

Klara Persson och Martina Spång  
Tel. 0472-59 56 00

Asken

Anna Andersson och Anneli Nilsson
Tel. 0472-59 56 82

Torsgården     

Linda Frisk och Henriette ten Broeke 
Tel. 0472-59 56 44 och 0472-59 56 42

Trygg och säker hemgång

Lotta Thörn
Tel. 0472-59 59 04