Anhöriggrupp ger stöd

Är du anhörig och känner att du behöver stöd? Grupper för anhöriga finns på kommunens äldreboenden och inom psykiatrin.

Det känns tryggt att prata med andra som förstår. Du kan utbyta erfarenheter med andra anhöriga som befinner sig i liknande situation. I gruppen råder tystnadslöfte vilket innebär att ingen av deltagarna berättar för någon utomstående om det som sagts i gruppen.

Ledare för gruppen är omsorgspersonal som fått utbildning i anhörigstöd. De lägger upp innehållet tillsammans med deltagarna.

Träffar med 5-8 anhöriga genomförs en gång/månad. Vi hoppas på fler intresserade, varmt välkomna!

Kontaktuppgifter:

Furuliden

Kristina Hermansson och Berit Ekdahl
Tel. 0472 – 26 84 90

Högåsen

Viktoria Karlsson tel. 0472 – 151 13 och Lena Karlsson tel. 0472 – 152 27

Bryggaren

Inger Svensson och Eva Gustavsson
Tel. 0472 -100 46

Björkliden

Anna-Lisa Johansson, Klara Persson och Martina Spång  
Tel. 0472 – 59 56 00

Asken

Margareta Stålfors och Anna Andersson
Tel. 0472 –  59 56 82

Torsgården     

Linda Frisk och Gith Petersson 0472 – 59 56 44 eller 59 56 42

Trygg och säker hemgång

Lotta Thörn tel. 0472-59 59 04