Alvesta - Vi söker valförrättare till valet 2018

Vi söker valförrättare till valet 2018

Den 9 september är det val till kommun, riksdag och region. Just nu arbetar kommunledningsförvaltningen med att sätta ihop en valorganisation inför det allmänna valet i höst. Vi undrar därför om du vill tjänstgöra som valförrättare?

Det har även skett en del förändringar i vallagen sedan valen 2014. En av dem är att det är obligatoriskt att gå utbildning för att få arbeta som valförrättare.

Även de som har erfarenhet av att vara valförrättare behöver gå utbildningen, och vi ser detta som ett bra tillfälle att få träffa alla som ska tjänstgöra i valet och få utdela erfarenheter samt att alla får ta del av samma information.

Dessa utbildningstillfällen kommer att äga rum den 20 samt 21 augusti, och mer information om dessa utbildningstillfällen kommer att komma ut till valförrättarna närmare utbildningsdatumen.

Vill du läsa på redan nu om rollen som valförrättare så hittar du information på valmyndighetens hemsida:
https://www.val.se/om-oss/valadministrationen/arbeta-som-rostmottagare.html

Där finns även en utbildning online för den som är intresserad:
https://www.val.se/om-oss/valadministrationen/utbildning-for-dig-som-ska-vara-rostmottagare.html 

Om du vill tjänstgöra meddela nämndsekreterare Therese Löfqvist,
tel. 0472-155 01 eller E-post