Val 2018

Information om valet 2018


Den 9 september är det val till riksdag, kommunfullmäktige och landstings/regionfullmäktige. Allt om valen i Sverige 2018 hittar du på Valmyndighetens webbplats.

Rösträtt

För att ha rösträtt i något av valen måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen gäller att du:

  • är svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen, eller
  • är medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen och landstinget, eller
  • är medborgare i något annat land än något av EU:s medlemsländer, Island eller Norge men har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen. Samt är folkbokförd i kommunen.

Olika sätt att rösta

Det finns olika sätt att rösta; förtidsrösta, rösta på valdagen, rösta med bud, rösta med hjälp av ambulerande röstmottagare. Du som befinner dig utomlands när det är val kan rösta i förtid från utlandet.

Röstkort

Alla som får rösta i valen får ett röstkort hemskickat med posten. På röstkortet står det vilken vallokal du ska rösta i på valdagen den 9 september. Ta röstkortet och en giltig legitimation (måste bland annat ha foto på dig) när du ska rösta.

Om du inte har möjlighet att rösta på valdagen kan du istället förtidsrösta. Du måste även ha ditt röstkort och en giltig legitimation för att kunna förtidsrösta, så glöm inte att ta med det.

Röstkorten börjar skickas ut av Valmyndigheten vecka 33 och alla ska ha fått sitt senast 22 augusti. Om du inte har fått ditt röstkort med posten senast 22 augusti, eller om du tappat bort ditt röstkort kan du få ett nytt. Det går att få ett nytt röstkort utskrivet på följande fyra platser i kommunen; Receptionen i kommunhuset i Alvesta, Biblioteken i Alvesta, Vislanda och Moheda.

Förtidsrösta

Du kan förtidsrösta i vilken förtidsröstningslokal som helst i Sverige. Din röst kommer sen att skickas till din hemkommun och komma till din vallokal på valdagen och räknas tillsammans med de andra rösterna i det distrikt du tillhör. Ditt röstkort kommer skiljas från dina valkuvert innan de stoppas i valurnan så ingen kommer veta vad du röstar på. Alvesta kommun anordnar förtidsröstning på ett antal platser i kommunen under perioden 22 augusti till 9 september.

Du måste ha ditt röstkort och en giltig legitimation för att kunna förtidsrösta så glöm inte att ta med det. Om du inte har fått ditt röstkort med posten senast 22 augusti eller tappat bort ditt röstkort kan du få ett nytt. Kontakta då kommunen

Röstningsförfarandet är i stort sett samma för väljaren vid förtidsröstning som i en vallokal på valdagen. Se nedan avsnitt om att rösta på valdagen.

Här hittar du våra förtidsröstningslokaler

Rösta på valdagen

På valdagen den 9 september kan du från 08.00 till 20.00 rösta i din vallokal. Vilken vallokal du ska gå till står på ditt röstkort. Du kan bara rösta i den vallokalen. Du kan rösta i din vallokal även om du inte har ditt röstkort men du måste alltid ha med dig en giltig legitimation.

När du kommer till din vallokal finns det valsedelställ med partiernas valsedlar och blanka valsedlar. Du tar de valsedlar du vill och går sedan bakom en valskärm. Där gör du i ordning din röst genom att stoppa ner valsedlarna i kuvert som du fått av en röstmottagare när du går in i vallokalen. Du ska ha ett kuvert för varje val du har rösträtt till.

När du gjort iordning dina röster bakom valskärmen går du dit röstmottagarna sitter med valurnan och lämnar fram dina kuvert, ditt röstkort och din legitimation. Kuverten, din legitimation och din rösträtt kontrolleras och det prickas av i röstlängden att du har röstat. Röstmottagarna lägger sen ner dina röster i valurnan för aktuellt val och sen är din röstning färdig.

Här hittar du våra vallokaler

Färdtjänst till vallokal

Du som har tillstånd att resa med färdtjänst och är folkbokförd i Kronobergs län och behöver hjälp med resan till vallokalen på valdagen den 9 september reser utan egenavgift.
Vid bokningen ange att du vill boka en resa till vallokal för att rösta. För medresenär betalar du som vanligt.

Ring till Serviceresor, tel. 0775- 77 77 00 bokning senast fredag 7/9, klockan 17:00

Valskjutsar på valdagen

Du som bor mer än 2 km från din vallokal får åka gratis valskjuts till och från vallokalen för att rösta. Beställning av valskjuts ska göras senast dagen före valdagen hos närmsta taxi.

Rösta med bud

Väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själva kan ta sig till ett röstmottagningsställe får lämna sina valsedlar där genom bud. Dessutom får följande väljare budrösta:

  • väljare som betjänas av PostNord:s lantbrevbärare
  • väljare som är intagna i häkte,
  • väljare som är intagna i kriminalvårdsanstalt och av säkerhetsskäl inte kan rösta i samma röstningslokal som andra intagna på anstalten.

För att rösta med bud krävs särskilt material. Om du behöver material för budröstning eller vill veta mer om hur budröstning går till kan du höra av dig till kommunen. Du kan även besöka valmyndighetens webbplats för mer information om hur man kan få hjälp vid röstning.

Ambulerande röstmottagare

Väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själva kan ta sig till ett röstmottagningsställe har rätt att få hjälp av ambulerande röstmottagare från kommunen. Om du inte har någon som kan vara bud eller inte vill att någon anhörig ska vara ditt bud kan du istället kontakta kommunen som då kan skicka två röstmottagare hem till dig och du kan lämna rösten till dem. Det är samma förfarande som att rösta i en förtidsröstningslokal. Röstmottagarna har även laglig rätt att hjälpa dig göra iordning din röst, något ett bud inte får göra. Röstmottagarna har tystnadsplikt. 

Om du behöver en ambulerande röstmottagare kontakta kommunen så kommer vi överens om en tid vi kan komma hem till dig. Kommunen kan komma hem till dig vardagar mellan 22 augusti och 7 september. Vi erbjuder även tjänsten på valdagen 9 september.

valnämndens preliminära rösträkning

Valnämndens preliminära rösträkning äger rum onsdagen den 12 september kl 10.00 i Café Nyfiket i kommunhuset på Centralplan 1, Alvesta.