Telefoniproblem

Telefoniproblemet innebär att det kan vara svårt att komma fram till våra fasta nummer. Mobiltelefonnumren funkar. Felsökning hos leverantör pågår. Det fungerar att ringa genom växeln. 0472 - 150 00 och bli kopplad.

Medborgarundersökning

För femte gången har Alvesta kommun deltagit i SCB:s (Statistiska Centralbyrån) medborgarundersökning. Den skedde mellan den 16 mars och 11 maj 2015.

Undersökningen genomfördes med enkät och baseras på ett urval av 1 200 personer i åldrarna 18-84 år. Svarsfrekvens blev 50 procent, vilket är något högre än genomsnittet bland de 60 andra deltagande kommunerna våren 2015. 

SCB:s medborgarundersökning är en attitydsundersökning. Syftet med den är att ur ett medborgarperspektiv ta reda på:

 • Hur medborgarna bedömer kommunen som en plats att leva och bo på?
 • Vad medborgarna tycker om kommunens verksamheter?
 • Vad medborgarna tycker om inflytandet i kommunen?

Kommunen som plats att bo på

Resultaten i undersökningen redovisas som betygsindex mellan 0 till 100. Ju högre värde desto bättre betyg har medborgarna gett åt kommunen.

Kommunens resultat jämförs med gruppen jämförelsekommunerna. Det är de 133 kommuner som var med i undersökningen hösten 2014 eller våren 2015. 

Det sammanfattande betygsindexet för hur medborgarna bedömer Alvesta kommun som en plats att bo på och leva på blev 52. Genomsnittet för jämförelsekommunerna är 60. Alvestas resultat var högre än 2013; värdet var då 48.

Medborgarna i Alvesta kommun var mer nöjda med:

 • Utbildningsmöjligheter

 • Arbetsmöjligheter

 • Kommunikationer

Medborgarna var mindre nöjda med:

 • Bostäder
 • Fritidsmöjlighter
 • Trygghet
 • Kommersiellt utbud

Vad medborgarna tycker om kommunens verksamheter

Det sammanfattande betygsindexet vad medborgarna tycker om kommunens verksamheter är 51. Genomsnittet för jämförelsekommunerna är 54. Alvestas resultat var högre än 2013 då värdet var 46.

Medborgarna i Alvesta kommun var mer nöjda med:

 • Förskolan
 • Vatten och avlopp

Medborgarna var mindre nöjda med:

 • Gymnasieskolan
 • Miljöarbete

Vad medborgarna tycker om inflytande i kommunen

Det sammanfattande betygsindexet vad medborgarna tycker om inflytande i kommunen blev 34. Genomsnittet för jämförelsekommunerna blev 41. Alvestas resultat var högre än 2013 då värdet var 30.

Medborgarna i Alvesta kommun var mindre nöjda med:

 • Kontakt
 • Information
 • Påverkan
 • Förtroende

Om du vill läsa hela rapporten hittar du den till höger under Relaterad Information.

Om medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen för Alvesta kommun har genomförts 2006, 2008, 2011, 2013 samt 2015. Sedan SCB för första gången genomförde undersökningen 2005 har 260 av landets kommuner deltagit. 233 av kommunerna har medverkat mer än en gång.