Kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) ska göra det enklare för medborgarna att få veta hur bra Alvesta kommun fungerar och underlätta dialogen mellan politiker och invånare.

Samarbetsorganisationen Sveriges kommuner och landsting (SKL) leder arbetet med kommunens kvalitet i korthet och 2016 deltog drygt 250 av landets 290 kommuner. Kommunens kvalitet i korthet består av ett 40-tal mått som är indelade i fem olika områden:

  • Tillgänglighet
  • Trygghet
  • Delaktighet och information
  • Effektivitet
  • Samhällsutveckling

Du kan läsa mer om arbetet med Kommunens kvalitet i korthet på SKL:s webbplats 

Ta del av Alvestas resultat i jämförelse med riket, Kronobergs län och Alvestas resultat över tid. Du finner jämförelserna i menyn till vänster.