Invånardialog

Invånardialog

Alvesta kommun vill vara en bra plats att bo och verka i. Därför är det viktigt för oss att föra en dialog med dig som kommuninvånare.

En invånardialog startar ofta med ett möte mellan invånare i kommunen och den politiska ledningen (kommunalråd och oppositionsråd). Andra förtroendevalda från nämnder samt tjänstemän från olika förvaltningar kan också medverka.

Den politiska ledningen vill förbättra och utveckla dialogen med invånarna i kommunen eller i en kommundel. Syftet är först och främst att lyssna på synpunkter och frågor hos invånarna, inte att förmedla färdiga förslag, beslut.

Planerade invånardialoger under 2017

21 mars, klockan 19.00 i Alvesta. Kaféet på bottenvåningen i kommunhuset i Alvesta
Tema för mötet är bostäder och skola.

19 september, klockan 19.00 i Vislanda, Vislandaskolan, matsalen (Djupa Kajäng)
Tema för mötet är bostäder och trygghet

7 november, klockan 19.00 i Moheda, (lokal meddelas senare) 

Välkommen till samtal med kommunledningen.

  •  21 mars, klockan 19.00 i Alvesta. Kaféet i kommunhuset i Alvesta. Tema för mötet är bostäder och skola.

  • 19 september, klockan 19.00 i Vislanda Vislandaskolan, matsalen (Djupa Kajäng) Tema för mötet är bostäder och trygghet

  • 7november klockan 19.00 i Moheda  (lokal meddelas senare)