Pristagare särskild prestation

2016

Johan Björkqvist

Under en paus mellan matcherna på Rödsle Cup besökte Alvesta GIF äventyrsbadet i Oskarshamn där pojkarna i laget kunde bada och ha kul. Johan stod vid sidan av bassängen och höll uppsikt, då han upptäckte en pojke som låg på botten. Han hoppade i med kläder och allt, och fick upp pojken till ytan. pojken kunde räddas troligtvis tack vare Johans insats.

2015

Linda Gustavsson, Alvesta

Linda Gustavsson är en verksam kock på förskolan Lekbacken i Alvesta kommun som brinner för sitt uppdrag. Linda är en god förebild och inspiratör! Hon är också en dedikerad ledare som sprider både kunskap och engagemang om matlagning. Och på ett enastående sätt skapar hon stora måltidsupplevelser som innebär en bra start i livet för våra barn i Alvesta Kommun.

2014

Elisabet Carcamo Storm, Alvesta

Elisabeth Carcamo Storm har genom stort engagemang, mod och kraft lyckats med konststycket att göra det kyrkliga mer öppet och allmänt tillgängligt genom att verka för att sprida kulturens kraft innanför kyrkoväggarna i Alvesta kommun.

2013

Bertil Krüger 

2012

Friluftsfrämjandet Hanaslövssektionen

2011

Tomas Karlsson

2010

Inget pris delades ut.

2009

Inget pris delades ut.

2008

Bengt Klang, Alvesta

Som med obegränsad energi, stort engagemang och aldrig sinande entusiasm arbetat inom idrottsrörelsen.

Det är framför allt fotbollen som legat Bengt Klang varm om hjärtat. Bengt Klang har varit engagerad både som aktiv spelare och senare också som ledare både på lokalt och regionalt plan.

På lokalplanet är det framför allt hundraårsjubilaren Alvesta GIF, men även Alvesta SK, som har fått dra fördel av Bengt Klangs enorma arbetsinsats

2007

Inget pris delades ut

2006

Mats Andersson, Alvesta Civilförsvarsförenings ordförande

Motivering: Mats Andersson har, i stormen Gudruns fotspår, med inlevelse och kraft förstärkt kommunens resurser i mycket hög grad. Det är till stor del Mats Anderssons förtjänst att Alvesta Civilförsvarsförening kunnat anskaffa reservutrustning som kraftfullt förstärkt kommunens förmåga för krishantering.

Mats har också varit initiativtagare till bildandet av s k frivilliga resursgrupper i kommunen. Tack vare dessa insatser har kommuninvånarnas trygghet inför oväntade händelser stärkts.

2005

Spejarna
Spejarna har med ett stort engagemang lagt ner ett ansvarsfullt arbete för att göra tillvaron tryggare för allmänheten i Alvesta samhälle.

Spejarna har på de få år som organisationen verkat åstadkommit avsevärda resultat i arbetet med att minska inbrott och skadegörelse i samhället.

Pris: Skulptur av Henrik Campanello

2004

Lennart Johansson
Som med stor energi, entusiasm och engagemang skapat ett stycke fritidsoas på egen nedlagd jordbruksmark. Till gagn för många golfspelare och naturälskare har Lennart, med stor möda och enkla medel, byggt en golfbana med minimala ingrepp i den naturliga miljön.

Pris: Skulptur av Henrik Campanello.

Golfbanan är en korthålsbana med 10 hål (Pay&Play) och ligger i Sjuhult, nordväst om Tagel.

2003

Mats Arnesson, Alvesta
för ett oförtröttligt engagemang för ungdomars utveckling genomsyrat av varm omtanke.
Priset består av ett konstverk av Henrik Campanello.

2002

Sven-Erik Kristoffersson, Moheda
som en sammanhållande och utvecklande kraft inom Länkarna och en ständigt jourhavande medmänniska.

Nämnden kommer även att på annat sätt visa sin uppskattning av:

Bengt Helgesson, Alvesta
som med patos och praktisk energi givit kommuninnevånarna otaliga möjligheter till konstupplevelser både inom- och utomhus.

Ingvar Petersson, Alvesta
som oförtrutet och ideellt deltagit i arbetet med att förbättra förutsättningarna för friluftslivet inom bl a Hanaslövsområdet.

Carl Gustaf Johansson, Alvesta
för lång, trogen och uppskattad musikalisk verksamhet i en mångfald olika sammanhang.

2001

Camilla Johansson, V Torsås/Växjö

Som en god förebild för ungdomar visar Camilla att även högt ställda mål kan uppnås genom intensiv träning och uthållighet och leda till en plats bland världseliten.