Pristagare kulturpris

2016

Ulf Jansson


Ulf har med sin svarvteknik utforskat träets egenskaper och tänjt på svarvandets gränser näst intill det omöjliga. Med både konstnärens och hantverkarens själ har han placerat svarveriet i helt nya sfärer.

2015

Smålandsoperan


Smålandsoperan med Alvestasonen Björn Elmgren som en av förgrundsgestalterna har på drygt två år skapat sig ett namn och en verksamhet som sjuder av konstnärlig kraft i det Småländska landskapet vid Masugnen i Huseby.

2014

Alf Tjällskog och Bodil Tallerfors, Lönashult
Båda är verksamma på Grimslövs Folkhögskola på den 1-2 åriga linjen KTD konsthantverk/design. De har i över 10 år varit de drivande krafterna i att utveckla sina elever till att bli en viktig del av Kronobergs och Sveriges kulturliv.

2013

Staffan Nilsson

2012

Alvar Karlsson

2011

Tyrolens vänner

2010

Inget pris delades ut.

2009

Inget pris delades ut.

2008

Bertil Olsson, Vislanda
Alla samhällen behöver människor som visar ett starkt engagemang och
ansvarskänsla för våra gemensamma kulturella värden. Detta kräver kunniga och aktiva människor i föreningslivet, näringslivet och politiken. En person som mer än väl stämmer in på denna beskrivning är kulturentreprenören Bertil Olsson.

2007

Kerstin Lindblom, SWERA
för sin enastående insats för ensamkommande flyktingbarn- och ungdomar i Alvesta.

Med en stark känsla för ungdomarnas skilda upplevelser och erfarenheter har Kerstin skapat en fungerande mångkulturell mötesplats.

Kerstins empati för utsatta människor och hennes strålande engagemang går utöver det vanliga, liksom hennes förmåga att kommunicera med unga människor.

2006

Sångkören Rösträtt
Den lokala kören med bred repertoar! På programmet finns framträdanden på gatorna i Alvesta men också tillsammans med körvänner ute i Europa. Med entusiasm och nyfikenhet söker kören kontinuerligt nya vägar inom tonkonsten. De internationella kontakterna ger positiv marknadsföring och kören fungerar som ett ansikte utåt för kommunen. Samtidigt bidrar dessa kontakter till att berika alvestaborna, som får ta del av vitt skilda kulturella uttryck och musikaliska erfarenheter.

2005

Kerstin Johansson, Grimslöv
För sitt enastående arbete med att nytolka en småländsk hantverkstradition och bevara den för framtiden.

En idag nästan bortglömd festtradition är att "dra stugan till fest" med en vacker takduk. Bordshimmel, takduk, bordpäll - namnen på takprydnaderna som hängdes över de dukade borden är många.

Kerstin behärskar den komplicerade konsten att knyta takdukar och har en ambition att föra detta värdefulla kulturarv vidare.