Pristagare kulturstipendium

2016

Arbetsstipendium - Maria Ringström


Maria har under lång tid förfinat sitt tecknande och nått en nivå där man kan fråga sig om det är ett fotografi man tittar på eller verkligen en teckning. Hon levandegör djur- och naturmotiv med en hantverksskicklighet som är häpnadsväckande.

Ungdomsstipendium - Johan Danielsson


Johan är en kreatör och entreprenör som med känsla för det lokala och hållbara hittar spännande vägar för att utveckla landsbygden och bidra till att göra Alvesta till en attraktiv kommun att bo i och besöka.

2015

Arbetsstipendium - Moheda Revyn


Moheda Revyn är en stark sammanhållande kraft som bidrar till kulturens utveckling i hela Moheda samhälle. De är också ett stort föredöme och en stor inspiratör för hela Alvesta kommuns kulturliv.

Ungdomsstipendium - Anna Tedestam, Alvesta


Anna Tedestam är uppvuxen i Alvesta och redan som 24 åring hunnit bli en framstående Keramik och glasskulptör värd att uppmärksammas. Hon studerar nu 2:a året på Konstfacks kandidatprogram på avdelningen ”Keramik & Glas” i Stockholm.

2014

Miranda Murre Eriksson, Lönashult

Miranda Murre Eriksson har en säregen lyskraft på scenen och är en stor talang inom singer-songwriter och vis-traditionen. Hon studerar just nu i Gammelby Folkhögskola på Visskolan.

Gezim Gashi, Alvesta

Gezim Gashi komponerar och sjunger egna låtar i popgenren. Gezim har arbetat mycket målmedvetet för att uppnå sin dröm att kunna ägna sig åt sin musik på heltid.

2013

Inget stipendium delades ut.

2012

Marika Bjärnborg

2011

Jonatan Bengtsson, Rebecka Kjellgren

2010

Inget pris delades ut.

2009

Inget stipendium delades ut.

2008

10 000 kr. Ida Karlsson, Alvesta
Område: sång
För fortsatt utveckling inom klassisk sång. Genom en kombination av naturliga förutsättningar och stark beslutsamhet har Ida en utvecklingspotential som möjliggör en karriär inom ett exklusivt och krävande yrke.

10 000 kr. Melissa Yman, Alvesta
Område: dans
För fortsatt utveckling inom dansen. Melissa är en talangfull dansare och har genom att ägna sig åt det som gör henne mest lycklig redan fått stora framgångar både i Sverige och internationellt. Genom sin hängivenhet och hårda arbete är hon en god förebild för oss alla.

2007

10 000 kr. Martin Klevegård, Vislanda
Område: film

10 000 kr.Sanna Petersson, Alvesta
Område: dans

2006

6 000 kr. Jenny Bladgren
Område: musik/sång
Jenny får stipendiet för stöd och uppmuntran till fortsatt utveckling i sitt musicerande. Hon har en väl utvecklad och varm röst, dessutom en ödmjuk personlighet. Genom sin musikaliska bredd kan Jenny glädja många sorters åhörare.

6 000 kr. Anders Ragnarsson
Område: musik/gitarr
För stöd och uppmuntran till en fin musikant på väg. Anders har genom stort engagemang och hårt arbete utvecklat sin personliga musikaliska förmåga.

6 000 kr. Claus Christensen
Område: konsthantverk
För stöd och uppmuntran till en kreativitet fylld av friskhet och en viljestyrka som är få förunnat. Claus kastar sig ut i konstnärligt okända vatten och landar alltid med bravur.

2005

8 000 kr. Ingegerd Andersson, Moheda och Ankie Andersson, Moheda
som med fantasi och berättarglädje väcker vår nyfikenhet och stimulerar oss att upptäcka vår närmaste omgivning på nytt. Ingegerd och Ankie skapar möjligheter för nya generationer att låta sig fascineras av gamla berättelser. I böckerna om Svänamassen och Klintakittan tillgängliggörs det lokala kulturarvet för barn på ett nytt och spännande sätt.

5 000 kr. Sofia Folkesson, Grimslöv
som stöd och uppmuntran till utveckling av ett mångsidigt konstnärskap. För att nå ett eget uttryckssätt i tiden tar Sofias experimentella sökande henne genom en spännande väg i gränslandet mellan olika material och medier.

5 000 kr. Maria Ringström, Torpsbruk
som stöd och uppmuntran till utveckling av ett särpräglat konstnärskap. Maria är en skicklig tecknare och konstmålare som med sin speciella teknik fängslar oss med sina bilder.

2 000 kr. Melissa Yman, Alvesta
som stöd och uppmuntran till fortsatt utveckling inom dansen. Melissa visar prov på en framgångsrik kombination av dansglädje, hög ambition och målmedvetenhet.

2004

10.000 kr.Nils Wiberg
Som stöd och uppmuntan till fortsatt verksamhet som speleman. Nils är den ledande drivkraften bakom Skatelövs spelmansstämma och Skatelövs spelmanslag. Nils för vår folkmusiktraditionen vidare och visar stor ambition och förmåga att utvecklas som musikant.

10.000 kr. Leonard Ionita
Som stöd och uppmuntran till fortsatt verksamhet som dansare. Leonard har på ett ambitiöst och målinriktat sätt utvecklat sitt kunnande och sin teknik inom en av ungdomskulturens många uttrycksformer och är redan en av landets främsta breakdansare.

2003

5000 kr. Valentin Gustavsson, Alvesta
för en levnadsberättelse om ett rikt liv under knappa förhållanden tillägnad kommande generationer.

5000 kr. Sigvard Hedlund, Vislanda
för forskning och dokumentation om ett samhälles uppbyggnad, utbyggnad och förändring.

5000 kr. Stig Johnsson, Grimslöv
för inventering och dokumentation av natur- och kulturlandskapet kring Åsnen.
5000 kr. Margareta Westström, Moheda
för folklivsdokumentation över gamla sedvänjor och lokala ord.

2002

Angelica Mårdh, Grimslöv för möjlighet till utveckling av visad kreativitet och skicklighet inom smyckedesign.

Maria Fredriksson, Alvesta för ambitionen att utvecklas maximalt genom att erövra mer kunskaper och fördjupning av sitt pianospel

2001

5 000 kr. Leo Nielsen, Alvesta

LeoNielsen är en kulturprofil som genom ideellt arbete breddat musikutbudet i Alvesta kommun och gett människor möjligheter att ta del av den moderna och klassiska jazz- och blueskulturen.

15 000 kr. Malena Gunnarsson, Vislanda

Malena Gunnarsson som genom förestående trumpetutbildning inom arméns musikpluton valt att vidareutveckla sin breda musikalitet och sitt sedan unga år grundlagda musikintresse.

Malena är ett mycket gott exempel på Musikskolans och de lokala musik-organisationernas betydelse där unga talanger får utvecklas, mogna och gå vidare till större uppgifter.