Pristagare integrationsarbete

2016

Heidi Sydmark

När flyktingkatastrofen förra hösten var ett faktum var Heidi en av de som entusiastiskt tog sig an uppgiften att välkomna de nyanlända till Alvesta kommun. Som präst i Moheda pastorat har hon visat vägen och tagit täten i det humanitära arbetet på gräsrotsnivå.

2015

Röda Korset, Moheda

Röda Korset har genom ideella krafter skapat en viktig social mötesplats som främjar integration och motverkar segregation och utanförskap. Verksamheten har starkt bidragit till att skapa ett Torpsbruk med större tolerans och gemenskap.

2014

Salwa Taha, Alvesta
Salwa Tawa är ordförande och en av grundarna till föreningen AMAN.
Kulturföreningen AMAN har som syfte att förändra bilden av vad som är en invandrare i samhället och bidra till integrationen genom att vara en brygga mellan olika invandrargrupper.

2013

Café Rönnedal

2012

Somaliska föreningen

2011

Per Johansson

2010

Inget pris utdelades.

2009

Inget pris utdelades.

2008

Karin och Johan Sternberg, Alvesta
Motivering: Genom sina initiativ till kontakter med människor från olika delar av världen visar Johan och Karin att det går att bli världsmedborgare i sin egen vardag.

Deras engagemang skapar en plattform för ökad förståelse för och ökat utbyte mellan människor oavsett var man kommer ifrån.

2007

Inga förslag till pristagare inkom

2006

Inga förslag till pristagare inkom

2005

Ungdomsrådet
Motivering: Ungdomsrådet har i arbetet med café Rosa skapat en bra mötesplats för alla ungdomar.

Dessutom har ungdomsrådet på ett förtjänstfullt sätt arbetat med att skapa goda ungdomsmiljöer och på andra sätt bland annat genom förslag till barn- och ungdomsnämnden, aktivt verkat för integration i kommunen.

2004

Alvesta Simsällskap
Kommunstyrelsen beslutar att tilldela Alvesta Simsällskap kommunens pris för integrationsarbete med följande motivering:

Alvesta Simsällskap har gjort en betydande insats för att integrera invandrare i alla åldrar i det svenska samhället.

Alvesta Simsällskap har tillsammans med Migrationsverket bedrivit verksamhet för att lära asylsökande och deras barn att simma.


Bild: Alvesta Simsällskaps ordförande Sven Hörberg och 1:e simtränare Jennie Achek


I tränarkåren finns många ledare med utländsk bakgrund. Föreningen har också lyckats engagera invandrare som ledamöter i styrelsen och föräldragrupperna. Ca 25 % av de aktiva simmarna kommer från andra länder.