Nybygdenarvet

Nybygdenarvet är en gåva som testamenterades till Västra Torsås fattigkassa 1937 av August Magnusson. Nybygdenarvet utgörs av tre fastigheter samt tillhörande skogsmark i Västra Torsås församling.

Varje år delar Alvesta kommun ut bidrag ur Nybygdenarvet både till föreningar och till privatpersoner i Västra Torsås församling. Ansökningar om bidrag ur Nybygdenarvet skickas till Alvesta kommun, omsorgsförvaltningen, 342 80 Alvesta. Märk kuvertet med ”Nybygdenarvet”. Ange i ansökan vem/vilka som ansöker, till vilket syfte bidraget kommer att användas samt hur stor summa du/ni ansöker om.

 

Det är kommunstyrelsen som beslutar om utdelning ur Nybygdenarvet till föreningar och grupper medan beslut gällande ansökningar från privatpersoner tas av omsorgsnämnden.

 

Frågor?

Kontakta Peggy Hall, omsorgs­förvaltningen, tel. 0472-154 68, E-post peggy.hall@alvesta.se