Särskild prestation

Särskild prestation Alvesta kommuns pris för särskild prestation ska uppmärksamma personer, organisationer och föreningar som utmärkt sig genom en särskilt god ledarinsats eller utmärkande prestation.

Kriterier för priset:
– Insatsen främjar nytänkande eller stärkt gemenskap för människor eller en verksamhet i Alvesta kommun.
– Insatsen bidrar till utveckling eller en ny start för människor eller en verksamhet i Alvesta kommun.
Pristagaren ska vara bosatt i kommunen, eller ha varit bosatt i kommunen eller ha annan särskild anknytning till Alvesta kommun.
Förslag på pristagare kan lämnas av invånare i Alvesta kommun.