Alvesta - Miljörapport

Miljörapport

Miljöarbetet som bedrivs i kommunen redovisas en gång per år till kommunfullmäktige i årsredovisningen.

Det finns 16 nationella miljömål, 14 av dom 16 målen är är utvecklade på länsnivå.  Alvesta kommun har utifrån de nationella och regionala målen antagit 14 målområden. Tre områden är prioriterade i:

  • Begränsad klimatpåverkan
  • Ingen övergödning
  • God bebyggd miljö

Ytterligare en viktig inriktning är att öka andelen ekologisk mat i kommunens verksamheter.

En energi- och klimatstrategi har antagits för att ytterligare förstärka arbetet med begränsad klimatpåverkan. (Miljömålen ska revideras när de nationella o regionala är färdiga)

Till höger kan du läsa mer om de nationella, regionala och lokala miljömål och energi- och klimatstrategin.

Här kan du läsa redovisningen av miljömålen för 2011