Delårsrapport

En beskrivning av hur kommunen klarar målen och ekonomin görs i delårsrapporter två gånger per år, 1:a januari till och med 31:a mars och 1:a januari till och med 31:a augusti.

Delårsrapporterna publiceras efter att de behandlats i kommunstyrelsen i april och september.