Alvesta - Personalpolitiskt mål

Personalpolitiskt mål

Attraktiv arbetsgivare/medarbetare.

Det  innebär att personalen är delaktig, får kompetensutveckling, att personalen är positiv och att alla känner att de har lika värde i organisationen

Här kan du läsa om hur vi mäter detta