Ekonomiskt överskottsmål

Verksamheterna får inte förbruka mer än 98 procent av skatter och statsbidrag. Att två procent av skatt och statsbidrag inte ska användas till verksamheten innebär att kommunen 2013 ska ha ett plusresultat på 20,7 miljoner kronor.

Varför ska vi inte förbruka 100 procent?

Genom att använda en tillräcklig nivå under 100 procent av skatter och statsbidrag till verksamheten skapas utrymme och förutsättningar för att klara bland annat:

  • rättvisa mellan generationer
  • marginal för oförutsedda händelser
  • ökad handlingsfrihet/politiskt handlingsutrymme
  • pensionsåtagande före 1998
  • värdesäkring av egna tillgångar
  • sparande till satsningar/investeringar
  • kontinuitet