Mål

Mål

Varje år i juni beslutar kommunfullmäktige om MÅL och BUDGET för nästkommande år.

Fullmäktige beslutar om övergripande mål för kommunens verksamheter. Målen utgår ifrån tre perspektiv, ett ekonomiskt överskottsmål, ett verksamhetsmål och ett personalpolitiskt mål.