Telefoniproblem

Telefoniproblemet innebär att det kan vara svårt att komma fram till våra fasta nummer. Mobiltelefonnumren funkar. Felsökning hos leverantör pågår. Det fungerar att ringa genom växeln. 0472 - 150 00 och bli kopplad.

Mål & resultat

Mål & resultat

Alla invånare i Alvesta kommun ska ha möjlighet att ta del av vad kommunens skattemedel används till. Här redovisar vi vad vi vill åstadkomma och vilka resultat vi uppnår.

Vad vi vill åstadkomma anges i våra mål. Vilka resultat vi når redovisas utifrån de som utnyttjar våra tjänster anser,  externa och interna granskningar.