Revisionsrapporter 2017

På uppdrag av kommunfullmäktige granskar de förtroendevalda revisorerna i kommunrevisionen kommunstyrelsens och nämndernas verksamheter.

Granskningarna innehåller analyser, men också förslag till åtgärder och förbättringar i kommunens processer och rutiner samt observerade risker för kommunens verksamhet.

Revisionsrapporter 2017

Granskning av IT-verksamheten

Granskning av svenska för invandrare (SFI)

Granskning av lönehanteringen