Revisorer 2015-2018

Revisorer 2015-2018

Fredrik Reinholdsson (M) ordf 
Gunbritt Öhlén (S)
Lennart Axelsson (S) vice ordf
Lars-Erik Gustafsson (C)
Britt Nielsen (V)

Lekmannarevisorer i nämnderna

Nämnden för samhällsplanering Lennart Axelsson,
Utbildningsnämnden Britt Nielsen, Lars-Erik Gustafsson
Omsorgsnämnden Gunbritt Öhlén, Britt Nielsen
Nämnden för individ- och familjeomsorg Britt Nielsen,
Nämnden för myndighetsutövning Lars-Erik Gustafsson,
Kommunstyrelsen Samtliga revisorer

Lekmannarevisorer i kommunala bolag och stiftelser

Alvesta Kommunföretag AB

Lekmannarevisor: Lars-Erik Gustafsson
Ersättare: Gunbritt Öhlén

Alvesta Energi AB

Lekmannarevisor: Britt Nielsen
Ersättare: Lars-Erik Gustafsson

AllboHus Fastighets AB

Lekmannarevisor: Lennart Axelsson
Ersättare: Gunbritt Öhlén

Alvesta Renhållning AB

Lekmannarevisor: Lars-Erik Gustafsson
Ersättare: Fredrik Reinholdsson

Alvesta Utveckling AB

Lekmannarevisor: Lennart Axelsson
Ersättare: Gunbritt Öhlén

Huseby Bruk AB

Lekmannarevisor: Gunbritt Öhlén
Ersättare: Lennart Axelsson

Wexnet AB

Lekmannarevisor: Britt Nielsen
Ersättare: Lars-Erik Gustafsson

Alvesta Elnät AB

Lekmannarevisor: Britt Nielsen
Ersättare: Lars-Erik Gustafsson

Bredband i Värend AB (Biva)

Lekmannarevisor: Britt Nielsen
Ersättare: Lars-Erik Gustafsson

Stiftelsen Wieselgrensgården

Revisor: Lennart Axelsson
Ersättare: Gunbritt Öhlén

Stiftelsen Inga-Britt och Sven-Gunnars minne

Revisor: Lars-Erik Gustafsson
Ersättare: Fredrik Reinholdsson

VoB

Revisor: Fredrik Reinholdsson

Värends räddningstjänst

Revisor: Lennart Axelsson