Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträden 2018

Kultur- och fritidsnämnden sammanträder följande datum under år 2018: 22 januari, 26 februari, 16 april, 11 juni, 24 september, 29 oktober, 10 december.

Ledamöter mandatperioden 2015-2018

Ordinarie

Ersättare

Frida Christensen (S), ordf

 Roland Magnil (S)
 Erik Olofsson (S)  Hanna Evelyndotter (MP)
 Kim Lindstedt (C)  Åsa Kjellsson (C)
 Kajsa Sivertsson (M), v. ordf.  Thomas Öhling (M)
 Michael Nilsson (AA)  Stig Jacobsson (L)

Protokoll

De protokoll som publiceras är inte fullständiga och saknar underskrifter. Ärenden som gäller myndighetsutövning gentemot enskilda är inte heller fullständiga på grund av personuppgiftslagen och/eller offentlighets- och sekretesslagen. De kan sakna namn, adresser, fastighetsbeteckningar och andra uppgifter.

Fullständiga protokoll finns tillgängliga på kommunledningsförvaltningen samt på biblioteken i Alvesta, Vislanda och Moheda.