Nämnden för individ- & familjeomsorg

Sammanträden 2018

Nämnden sammanträder följande dagar kl. 13:15, om inget annan anges.
 23 februari kl 08:00, 4 maj kl 08:00, 18 juni, 1 oktober , 5 november och 10 december.

Ledamöter - Mandatperioden 2015-2018

Ordinarie Ersättare
Sebastian Ohlsson (S) ordf Peter Öhman Danforth (S)
Bengt Svensson (S) Sonia Muhlenthler Salsamendi (S)
Peter Johansson (S) Mubarak Ise (S)
Gunnel Nordahl (S) Valbone Hasani (S)
Helene Andersson (C) 1:e vice ordf Camilla Brynolf (C)
Robert Öström (MP) Tomas Rosell (C)
Helen Gustavsson (M) 2:a vice ordf Claudia Crowley Sörensson (M)
Sara Karlsmo (M) Veronika Kobak (M)
Lars-Olof Franzén (AA) Janna Tisjö (V)
Stig Jacobsson (L) Roxana Sepulveda (KD)
Benny Lundh Johansson (-) Annette Lindström (SD)

 

Protokoll

De protokoll som publiceras är inte fullständiga och saknar underskrifter. 
Ärenden som gäller myndighetsutövning gentemot enskilda är inte heller fullständiga på grund av personuppgiftslagen. De kan sakna namn, adresser, fastighetsbeteckningar och andra uppgifter. 

Fullständiga protokoll finns tillgängliga på förvaltningen för individ- och familjeomsorg samt på biblioteken i Alvesta, Vislanda och Moheda.