Valnämnd

Valnämnden ansvarar för att genomföra val och folkomröstningar i kommunen.

Det innebär bland annat att utrusta och bemanna vallokalerna på valdagen, sköta den preliminära sammanräkningen av rösterna i vallokalerna och rapportera resultaten. Vart fjärde år är det allmänna val till kommunfullmäktige, landsting och riksdag. Val till EU-parlamentet äger rum vart femte år.

Central valmyndighet

En rad myndigheter är inblandade i arbetet med att organisera och genomföra val. En central myndighet, valmyndigheten, har det sammanhållande ansvaret för valförberedelserna. Valmyndigheten har ansvaret för att upprätta röstlängder och röstkort. Det är hos valmyndigheten partierna registrerar sin partibeteckning. Länsstyrelserna arbetar på regional nivå med den slutliga sammanräkningen av valresultaten och mandatfördelningen i de kommunala valen.

Ledamöter mandatperioden 2015-2018

Ordinarie Ersättare
Per Ribacke (S) ordf Rose-marie Larsson (S)
Thomas Johnsson (M) vice ordf Mikael Johansson (M)
Tomas Hedevik (S) Cristina Haraldsson (C)
Thomas Haraldsson (C) Stig Jacobsson (L)
Tommy Everthsson (AA) Birgit Andersson (MP)